Pages

Wednesday 26 October 2011

चारोळ्या


नजर  मिळाली नजरेला तर ,
वादळाची भीती आहे.
नजर मिळाली न  जर  तर ,
सर्वच कसं शांत आहे .
                                           वेडी वाकडी असली तरी,
                                           वाटेवर माझे प्रेम आहे ,
                                           तुझ्यापर्यंत घेऊन जाते ती ,
                                           तसं तिचंही माझ्यावर प्रेम आहे .


  तुझ्या माझ्या स्नेहफुलांचा 
  गंध काही आगळा आहे ,
  सुकत सुकत गेली  तरी ,
   सुगंध त्यांचा  वेगळा आहे .

                                          निखळत्या ताऱ्याकडे  पाहून ,
                                           तू यावस हि इच्छा केली,
                                           डोळे वाटेकडे लावून बसले ,
                                           तेवढ्यात मांजर आडवी गेली.

 जगाला कशाला हसायचं,
 असतील शीत तर नाचतील भूत म्हणून ,
 भर दुपारी स्वतः चीचं पहा ,
 सावली सुद्धा राहते लपून .

                                           सुख सुख काय घेऊन बसलात, 
                                           सम दुःखाची बोला भाषा ,
                                           मिळतील घायाळ हृदयानाही,
                                            नवजीवनाच्या नवीन आशा .....!

मना मनाची भाषा कसली,
इथे हृदयही विकत मिळतात,
वेळप्रसंगी पाहिजे असल्यास,
भाड्यानेही अश्रू मिळतात .

Protected by Copyscape Web Copyright Checker


No comments:

Post a Comment

leave a comment