Pages

Wednesday, 1 June 2011

चारोळ्या


फक्त एक तूच माझा
  बाकी  सारं नश्वर आहे,
  रोमारोमात भिनलेला ,
   तूच एक ईश्वर आहेस. 


                                       दिखाव्याच्या जगात
 पांढऱ्या ढगांना  महत्व  असतं,
बरसणाऱ्या काळ्या कुट्ट
 मेघांना कोण विचारत नसतं.......!या सर्व वाहनांवर ,
     माझा थोडा रोष आहे,
               भेटी नंतर विरह घडवायचा ,
       त्यांना भारी सोस आहे.
                                                 
                                                                     मैत्री करावी अशी , 
      जशी दगडावरची भेग,
             तुझ्या मैत्रीसारखी नसावी ,
           वाळूवरची रेघ................!   
                                                                                                    
                                                                   


                                                                                 
                                           प्रेमाच्या चक्रव्युहात,         
  आत जायला शिकावे,
 पूर्ण पणे आत गेल्यावर
   बाहेर येणे विसरावे. 
      
                                        
                                                               


                                 

धुंद तारे मंद वारे,
  न मळलेली वाट  ,
    मंद झाले धुंद तारे ,
       झाली वाटेची वहिवाट                                                                                  
Protected by Copyscape Web Copyright Checker

1 comment:

leave a comment